Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Onderhoud kunstwerken in IJsselmuiden en Kampen

 • Onderhoud kunstwerken IJsselmuiden en Kampen
 • Onderhoud kunstwerken IJsselmuiden en Kampen
 • Onderhoud kunstwerken IJsselmuiden en Kampen
 • Onderhoud kunstwerken IJsselmuiden en Kampen
 • Onderhoud kunstwerken IJsselmuiden en Kampen
 • Onderhoud kunstwerken IJsselmuiden en Kampen
 • Onderhoud kunstwerken IJsselmuiden en Kampen
 • Onderhoud kunstwerken IJsselmuiden en Kampen
 • Onderhoud kunstwerken IJsselmuiden en Kampen
 • Onderhoud kunstwerken IJsselmuiden en Kampen
 • Onderhoud kunstwerken IJsselmuiden en Kampen
 • Onderhoud kunstwerken IJsselmuiden en Kampen
 • Onderhoud kunstwerken IJsselmuiden en Kampen
 • Onderhoud kunstwerken IJsselmuiden en Kampen

In opdracht van de Gemeente Kampen heeft Salverda Bouw in 2021 onderhoud uitgevoerd aan diverse kunstwerken in IJsselmuiden en Kampen. De kunstwerken zijn gelegen aan de Tuindersweg (2x), Hartogsweg en de Nesweg.

Diverse onderhoudswerkzaamheden

Salverda heeft diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals onder andere:
– het vervangen van slijtlagen door middel van bitumen;
– het uitvoeren van betonreparaties conform BRL3201;
– het vervangen van beschoeiing;
– het vervangen van conserveringen op leuningwerk;
– het reinigen van het kunstwerk
– het aanbrengen van beton ter plaatse van het talud;
– het vervangen van asfalt.

Uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening

Naast het onderhoud heeft Salverda, conform de CUR 91 en BRL3201, twee bruggen aan de Tuindersweg en één brug aan de Nesweg constructief verstevigd door middel van uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening.
De Gemeente Kampen heeft de bruggen constructief herberekend. Hier kwam uit, dat de bruggen niet meer voldeden aan de eisen. Met de externe koolstofwapening konden ze opgeplust worden naar de huidige normen.

Communicatie

Aangezien de werkzaamheden werden uitgevoerd op een druk industriegebied, was het belangrijk dat er goed gecommuniceerd werd met de omwonenden en de bedrijven. De betrokkenen zijn door middel van bewonersbrieven, vooraankondigingsborden en een bewonersavond op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. Daarnaast is de Schagen Groep App ingezet waarop men vragen kon stellen of opmerkingen kon plaatsen.