Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Parkhotel Amsterdam

Voor Parkhotel te Amsterdam heeft Salverda de complete gevel van de oude, deels monumentale gevel, van het pand gerenoveerd. In eerste instantie zijn er 3 proefkamers voorzien van nieuwe kozijnen, nieuwe betimmeringen en nieuw geluids- en zonwerend glas.  Ook zijn er geluidsmetingen verricht om vast te leggen dat de geluidsniveaus in de kamers fors zijn gereduceerd.

Daarna zijn alle bestaande kozijnen ingemeten. Dit in 120 verschillende hotelkamers en overige algemene ruimten. Elke week zijn ongeveer 10-12 kamers tegelijk aangepakt. De kamers moesten eind van de week gereed zijn om weer te worden verhuurd door het hotel. Globaal zijn de volgende werkzaamheden aan de gevels uitgevoerd:

Alle bestaande kozijnen zijn vervangen incl. ramen en deuren. Ook het glas is vervangen door HR++ geluidswerend en zonwerende beglazing. In de oude situatie zat enkele beglazing van 3-5 mm dik. In de nieuwe situatie  is dit 28mm dik glas.

Alle gevels zijn (gedeeltelijk) voorzien van nieuw (snij) voegwerk. Ook worden de gevels, hekwerken, balkons e.d. allemaal voorzien van nieuw schilderwerk. De zinken dakbedekking, goten en hemelwaterafvoeren zijn ook vervangen. Alle nieuwe kozijnen zijn in de timmerwerkplaats van Salverda geproduceerd.

Om al deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren moes er logistiek het een en ander gebeuren. In overleg met de opdrachtgever is besloten om het gehele hotel gedurende de hele looptijd van het werk in de steigers te zetten. Omdat er geen plek is om voor het gebouw een kraan te plaatsen was er aan de voorzijde een laad- en losplateau aan de steiger gebouwd met een lift ernaast. Deze was over het fietspad gebouwd. Het afval ging d.mv. rolcontainers weer retour over de steiger naar deze laad- en los plek.