Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Planmatig onderhoud 75 huurwoningen Zwolle

  • Planmatig onderhoud 75 huurwoningen Zwolle
  • Planmatig onderhoud 75 huurwoningen Zwolle
  • Planmatig onderhoud 75 huurwoningen Zwolle
  • Planmatig onderhoud 75 huurwoningen Zwolle
  • Planmatig onderhoud 75 huurwoningen Zwolle
  • Planmatig onderhoud 75 huurwoningen Zwolle
  • Planmatig onderhoud 75 huurwoningen Zwolle
  • Planmatig onderhoud 75 huurwoningen Zwolle

Eind 2021 startte Salverda Bouw voor woningstichting deltaWonen in Zwolle. Het project bestond uit 75 huurwoningen waarbij energetische werkzaamheden en planmatige onderhoud uitgevoerd werden.

Een woningverbetering

Het hoofddoel van de werkzaamheden was, dat de woningen verbeterden en een minimaal energielabel A kregen. De woningen waren tochtig en de ventilatie was minimaal. Wij hadden een plan van aanpak opgesteld met een pakket aan werkzaamheden waardoor de woning er na de uitvoering beter voor staat. Ook de onderhoudswerkzaamheden werden meegenomen. De bewoners mochten een nieuwe keuken uitzoeken en het toilet en de badkamer werden ook vervangen. Als extra optie was er een badkamerverplaatsing mogelijk, zodat er boven een 2e toilet en een grotere badkamer gerealiseerd werd. Bij meer dan de helft van de bewoners pasten wij deze optie toe.

Er waren veel woningblokken waar koopwoningen tussen zaten. De kopers hadden wij persoonlijk benaderd en een aanbod gedaan om mee te doen met een aantal werkzaamheden. Dit zorgde voor een optimaal eindresultaat in de wijk. Enkele kopers hadden aangegeven mee te doen.

Een kleurenpalet afgestemd op de muziek van de componisten

In de wijk zijn veel straten die niet doorlopen, hierdoor is de oriëntatie in de wijk moeilijk. Soms eindigt een straat op een pleintje of gaat een straat over in brede en smalle voetpaden. Om de oriëntatiemogelijkheden te verbeteren, maakte 19 het Atelier een wijkvisie met verschillende kleuren. Bij elke straat of stratencluster werd een kleur als leidraad ingezet; daar waar je overging naar een ander gebied, werd ook een andere kleur ingezet. Er was gekozen voor een zacht kleurenpalet afgestemd op de muziek van de componisten waar de straten naar zijn vernoemd.

Het pakket:

– Dakisolatie
– Bodemisolatie
– Spouwisolatie
– Overal triple beglazing in de woning aanbrengen
– Bestaande roosters vervangen voor een geïsoleerd paneel
– Ramen en deuren vervangen (voordeur bewonerskeuze)
– WTW installatie
– Verouderde CV-ketels vervangen (waar nodig aanbrengen)
– Meterkast vervangen (voorbereiding elektrisch koken en zonnepanelen)
– Rookmelders
– Nieuwe keuken
– Nieuw toilet
– Nieuwe badkamer (inclusief verplaatsing)
– Bestaande badkamer wijzigen tot wasruimte
– Schilderwerk buitenzijde met kleurwijziging in projectkleuren per stratencluster
– Herstelwerk stucwerk gevels
– Sauswerk gevels
– Metsel- en voegwerk herstellen
– Dakgoten en regenpijpen vervangen
– Schoorsteen verwijderen
– Grind wassen op bestaande dakbedekking (waar nodig vervangen)
– Slopen van bestaande schouw woonkamer (bewonerskeuze)

Een soepele samenwerking maakt dit ingrijpende project tot een succes

In het voortraject werkten wij samen met architect 19 het Atelier en met energie- en onderhoudsadvies Alpha Consultancy. En in de uitvoering werkten wij met veel vaste partijen. Van Dorgelo als tegelzetter tot Loohuis Assies als installateur. Lennips voerde het glas- en schilderwerk uit. En Verweij verving de ramen en deuren. Wij communiceerden goed met alle partijen, zodat de gemaakte planning behaald werd. Een soepele samenwerking was zeer belangrijk en maakte dit ingrijpende project tot een succes. Wij gingen samen voor een plezierige werksfeer en tevreden bewoners.

Extra aandacht voor goede communicatie

Wij zijn bij elke bewoner persoonlijk langs geweest om uitleg te geven over de werkzaamheden. Ruim 90 % was enthousiast over de plannen en gaf akkoord. Dat betekende, dat we voldoende draagvlak hadden behaald om de plannen daadwerkelijk uit te voeren. We moesten in elke ruimte in huis werkzaamheden uitvoeren en dat maakte het ingrijpend voor de bewoners. Van te voren dienden een heel aantal ruimtes leeg te zijn. Voor het leeghalen van de ruimtes organiseerden wij een grote opruimactie in de wijk, wat tegelijkertijd voor een stukje verbinding in de buurt zorgde. Ook boden wij tijdens het vervangen van de keuken, het toilet en de badkamer een rustwoning aan waar de bewoners tijdelijk konden koken en douchen. Het is een kleurrijke buurt met veel verschillende nationaliteiten, dit vroeg een extra stukje aandacht qua communicatie. Het was belangrijk dat iedereen het begreep. We leverden hierin maatwerk af, zo hadden we contact met kinderen en begeleiders en boden we extra hulp daar waar dit nodig was. Doordat onze bouwkeet midden in de wijk stond, waren wij dichtbij en toegankelijk voor bewoners. Ze konden met al hun vragen bij ons terecht. We stonden voor ze klaar en dachten met ze mee. Dit gaf een win-win situatie en zorgde er uiteindelijk voor dat bewoners bereid waren mee te werken.

Een 3 fases project

Het project was opgedeeld in 3 fases. In de 1e fase werd de badkamer, het toilet en de keuken aangepakt. In de 2e fase begonnen we met de beglazing en de ramen en deuren. De 3e fase bestond uit werkzaamheden aan het dak. Hierbij waren wij gebonden aan de werkbare perioden per blok vanuit de ontheffing vanuit de wet natuurbescherming.
Het project is eind 2022 opgeleverd.