Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Realisatie aansluiting Exloo – provinciale weg N34

In opdracht van de Provincie Drenthe heeft Salverda in combinatie met Schagen Infra de aansluiting van de N34 op het omliggend wegennet ter plaatse van Exloo gerealiseerd. De gelijkvloerse kruising paste niet binnen de verkeersveiligheids- en bereikbaarheidsdoelen van de opdrachtgever. Daarnaast diende de aansluiting naar het dorp Ees logischer en veiliger gemaakt te worden. Het werk is verkregen door een niet-openbare aanbesteding op basis van EMVI.

De opdracht omvatte het engineeren en realiseren van een ongelijk-vloerse kruising met toeritten en een viaduct. Het omliggend wegennet kruist de N34 bovenlangs. Salverda ontwierp en bouwde daarbij het viaduct. Deze heeft een overspanning van 29,5 m1 tussen de front-wanden en een vrije doorgang onder het viaduct van minimaal 4,6 m1.

Het verkeer werd tijdelijk omgeleid langs de bouwlocatie middels een bypass en turborotonde. Daarnaast verwijderde Schagen Infra de bestaande fiets- en landbouwtunnel en werd fietsverkeer over het viaduct geleid. Het fietspad is vrijliggend van de rijbaan aangebracht en scheidt fietsers en auto’s middels een stalen geleiderail. Langs de N34 wordt door het verleggen van deze weg in westelijke richting aan de Oostelijke zijde ruimte gecreëerd voor een breder fietspad en parallelweg. Het totale tracé waar door Schagen Infra nieuw asfalt is aangebracht is ca. 2,5 kilometer.