Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Renovatie van 7 bruggen in de gemeente Südwest-Fryslân

  • Betonschade 7 bruggen sudwest fryslan
  • Betonschade 7 bruggen sudwest fryslan
  • Betonschade 7 bruggen sudwest fryslan
  • Betonschade 7 bruggen sudwest fryslan

In opdracht van de gemeente Südwest-Fryslân heeft Salverda onderhoudswerkzaamheden aan een zevental bruggen uitgevoerd.

De onderhoudswerkzaamheden bestonden voor dit project in hoofdzaak uit:

  • herstel betonschades;
  • conserveren leuningen;
  • herstel talud;
  • herstel beschoeiing.

Betonschade

Doel van het project was om de levensduur van de bruggen met 20 jaar te verlengen. De bruggen vertoonden allemaal veel betonschade. Deze betonschade was vooral aanwezig aan de onderzijde van de bruggen. Om de constructieve veiligheid voor het verkeer te kunnen handhaven werd het werk in fases uitgevoerd. Hinder voor het verkeer werd hiermee voorkomen.

Veilig werken

Om goed aan de onderkant van de bruggen te komen werden tijdelijke vlonders aangebracht. Hiermee werd een veilige situatie gecreëerd. Daarnaast was het hiermee ook mogelijk om stof en vrijkomend puin op een goede wijze op te kunnen vangen en af te kunnen voeren. Na het uithakken van de schades werd de ondergrond goed gestraald zodat een schoon oppervlak ontstond waarop de reparatiemortel goed kon hechten. Vervolgens werden de schadeplekken gerepareerd. Omdat het grote oppervlaktes waren, die moesten worden hersteld, werd de mortel aangebracht door middel van betonspuiten. Naast het herstel van de betonschades werd ook de taludbekleding hersteld. Deze was bij een aantal bruggen dermate beschadigd dat complete vervanging noodzakelijk was. Dit gold ook voor de beschoeiing ter plaatse van de taluds. Als laatste werden de leuningen voorzien van een nieuwe drie laags conservering.