Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Renovatie van 7 bruggen in de gemeente Südwest-Fryslân

In opdracht van de gemeente Südwest-Fryslân voert Salverda onderhoudswerkzaamheden aan een zevental bruggen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan voor dit project in hoofdzaak uit:

  • herstel betonschades;
  • conserveren leuningen;
  • herstel talud;
  • herstel beschoeiing.

Betonschade

Doel van het project is om de levensduur van de bruggen met 20 jaar te verlengen. De bruggen vertonen allemaal veel betonschade. Deze betonschade is vooral aanwezig aan de onderzijde van de bruggen. Om de constructieve veiligheid voor het verkeer te kunnen handhaven wordt het werk in fases uitgevoerd. Hinder voor het verkeer wordt hiermee voorkomen.

Veilig werken

Om goed aan de onderkant van de bruggen te komen zijn tijdelijke vlonders aangebracht. Hiermee wordt een veilige situatie gecreëerd. Daarnaast is hiermee ook mogelijk om stof en vrijkomend puin op een goede wijze op te kunnen vangen en af te kunnen voeren. Na het uithakken van de schades wordt de ondergrond goed gestraald zodat een schoon oppervlak ontstaat waarop de reparatie mortel goed kan hechten. Vervolgens worden de schade plekken gerepareerd. Omdat het grote oppervlaktes zijn, die moeten worden hersteld, wordt de mortel aangebracht door middel van betonspuiten. Naast het herstel van de betonschades wordt ook de taludbekleding hersteld. Deze is bij een aantal bruggen dermate beschadigd dat complete vervanging noodzakelijk is. Dit geldt ook voor de beschoeiing ter plaatse van de taluds. Als laatste worden de leuningen voorzien van een nieuwe drie laags conservering.