Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Renovatie van betonfunderingen Pro Rail

  • Onderhoudswerkzaamheden betonfunderingen Pro Rail
  • Onderhoudswerkzaamheden betonfunderingen Pro Rail
  • Onderhoudswerkzaamheden betonfunderingen Pro Rail
  • Onderhoudswerkzaamheden betonfunderingen Pro Rail

In opdracht van Pro Rail heeft Salverda onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan circa 2500 funderingen.

Onderhoudswerkzaamheden

De onderhoudswerkzaamheden bestonden voor dit project in hoofdzaak uit:

  • herstel betonschades;
  • aanbrengen van een bitumineuze coating op de bovenzijde van de funderingen;
  • invetten van de ankerbouten.

Verdeeld over 11 trajecten met een totale lengte van circa 60 kilometer heeft Salverda de funderingen van de elektriciteitsmasten langs het spoor hersteld. Een groot deel van de werkzaamheden kon hierbij overdag worden uitgevoerd. Specifieke locaties dienden te worden uitgevoerd met buitendienststellingen.

Projectbeheersing

Vanwege het grote aantal funderingen is een strakke projectbeheersing erg belangrijk. Met name het registeren van de werkzaamheden per spoor is hier een issue. Salverda heeft speciaal voor dit project de registraties geautomatiseerd. Uitvoerend personeel ter plaatse legde de werkzaamheden vast en kon hierbij eventuele bijzonderheden vermelden. De opdrachtgever kon op afstand eenvoudig de werkzaamheden volgen. Hierdoor heeft de opdrachtgever per fundering inzicht wanneer en onder welke omstandigheden de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarnaast kon de opdrachtgever ook de voortgang van de werkzaamheden zelf volgen. De administratieve last voor de opdrachtgever en opdrachtnemer werd hiermee tot een minimum beperkt. Zo kon het opleverdossier eenvoudig worden overgedragen aan de opdrachtgever.