Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Renovatie van betonfunderingen Pro Rail

In opdracht van Pro Rail voert Salverda onderhoudswerkzaamheden uit aan circa 2500 funderingen.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan voor dit project in hoofdzaak uit:

  • Herstel betonschades.
  • Aanbrengen van een bitumineuze coating op de bovenzijde van de funderingen.
  • Invetten van de ankerbouten.

Verdeeld over 11 trajecten met een totale lengte van circa 60 kilometer herstelt Salverda de funderingen van de elektriciteitsmasten langs het spoor. Een groot deel van de werkzaamheden kan hierbij overdag worden uitgevoerd. Specifieke locaties dienen te worden uitgevoerd met buitendienststellingen.

Projectbeheersing

Vanwege het grote aantal funderingen is een strakke projectbeheersing erg belangrijk. Met name het registeren van de werkzaamheden per poer is hier een issue. Salverda heeft speciaal voor dit project de registraties geautomatiseerd. Uitvoerend personeel ter plaatse legt de werkzaamheden vast en kan hierbij eventuele bijzonderheden vermelden. De opdrachtgever kan op afstand eenvoudig de werkzaamheden volgen. Hierdoor heeft de opdrachtgever per fundering inzicht wanneer en onder welke omstandigheden de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarnaast kan de opdrachtgever ook de voortgang van de werkzaamheden zelf volgen. De administratieve last voor de opdrachtgever en opdrachtnemer wordt hiermee tot een minimum beperkt. Zo kan het opleverdossier eenvoudig worden overgedragen aan de opdrachtgever.