Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Renovatie bruggen Elburg

Salverda heeft in opdracht een drietal monumentale bruggen versterkt zodat deze de belastingen aan kunnen van het verkeer. Voorafgaand heeft Salverda een onderzoek en inspectie uitgevoerd aan een viertal bruggen. Bij drie bruggen kwam uit het onderzoek naar voren dat er versterkingsmaatregelen nodig zijn. Om het karakter van de bruggen niet te verstoren is er voor gekozen om een overkluizing aan te brengen over de bruggen. Hierdoor werd gewaarborgd dat de oude monumentale bruggen geheel intact blijven.

Omdat de bruggen in het centrum van Elburg liggen is vooraf met de stakeholders overleg gevoerd op welke wijze de werkzaamheden konden worden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn uiteindelijk gecombineerd uitgevoerd. Hierdoor bleef de overlast beperkt tot een kortere periode. De onderzijde van de bruggen wordt in het najaar van 2015 nog gerestaureerd.