Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Renovatie Croeselaan 15 Utrecht

Op de Jaarbeurs in Utrecht heeft Salverda herinrichtings-werkzaamheden uitgevoerd voor het Rijksvastgoedbedrijf. Diverse verdiepingen van kantoor Croeselaan 15 zijn opnieuw ingedeeld. In dit pand zijn diverse gebruikers gevestigd, waaronder Raad voor Rechtsbijstand, Inspectie SZW, RWS, Politie en nog enkele anderen.

De werkzaamheden zijn gestart in september 2016. Na een korte voorbereiding is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Het werk is per verdieping uitgevoerd en verschilde van het verplaatsen van enkele wanden, tot het compleet herinrichten van verdiepingen met een geheel nieuw afbouwpakket.

Het werk werd in goed overleg met de gebruikers en de bouwdirectie gepland en uitgevoerd. Omdat het pand in gebruik bleef vergde dit de nodige afstemming en communicatie. Salverda hield maximaal rekening met de gebruikers om geluids- en stofoverlast te minimaliseren. Rondom het gebouw was weinig ruimte voor bouwplaatsinrichting, daarom zijn de leveringen just in time gedaan. Gebruik van parkeerplaatsen, openbare ruimte en zelfs de transportvoorzieningen zoals liften zijn zorgvuldig gepland.