Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Renovatie Fons Vitae Lyceum te Amsterdam

  • Fons Vitae Amsterdam
  • Fons Vitae Amsterdam
  • Fons Vitae Amsterdam
  • Fons Vitae Amsterdam

Salverda Bouw heeft de renovatie van het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam gerealiseerd. Het uit de jaren twintig stammende gebouw van het Amsterdamse Fons Vitae Lyceum zou in de zomer van 2017 worden opgeknapt. Tot er bij de werkzaamheden brand uitbrak en een deel van het gebouw werd verwoest. Dat was aanleiding voor een rigoureuze vernieuwbouw waarbij duurzaamheid alle aandacht kreeg.

Duurzaam en gasloos

Lesgeven in het gebouw was na de brand geen optie meer, zelfs niet in de onderdelen die gespaard waren gebleven. Plannen zijn snel gemaakt over hoe het Fons Vitae Lyceum weer op te bouwen; niet helemaal in de oude staat, maar wel met behoud van fraaie oude details. De wens was om de lokalen groter te maken en multifunctionele ruimtes te creëren. We verwijderden de verlaagde plafonds zodat de oorspronkelijke lichtinval door de glas-in-loodramen werd hersteld. De opdrachtgever had ook de ambitie om het schoolgebouw te verduurzamen en gasloos te maken.

Werkzaamheden

Salverda is het werk gestart met sloopwerkzaamheden. Onderdeel van deze sloopwerkzaamheden was een omvangrijke asbestsanering. Uiteindelijk is alleen het casco blijven staan, kap en binnenwerk zijn vervangen. Dat bood de mogelijkheid het gebouw te verduurzamen en het gasloos te maken met het juiste pakket aan installaties en isolatiemaatregelen. Hierbij is gedacht aan vloerverwarming en de inzet van warmtepompen. Voor die installaties is in en op het gebouw extra ruimte gecreëerd.
Een andere ingrijpende verandering was het toevoegen van een extra verdieping aan het gebouw. Daar lag constructief een hele uitdaging. Zowel de fundering als de draagconstructie is verzwaard.

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren is de locatie goed onderzocht en is besloten een deel van de straat af te sluiten en in te richten als bouwplaats. Vanuit deze bouwplaats kon zorgvuldig worden gewerkt en kregen zaken als veiligheid alle aandacht.

Hoogste punt

Op 15 april 2019 vierden we het hoogste punt. Klik hier voor een filmpje over deze hoogstepuntviering.

Oplevering

In de kerstvakantie van 2019 is het totale werk opgeleverd en konden alle leerlingen begin januari weer naar hun oude school terug. Ook in de plaatselijke (dag)bladen is aandacht geschonken aan deze oplevering.