Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Renovatie Landdrostbrug te Apeldoorn

  • Apeldoorn Landdrostbrug
  • Apeldoorn Landdrostbrug
  • Apeldoorn Landdrostbrug
  • Apeldoorn Landdrostbrug

In opdracht van de gemeente Apeldoorn voerde Salverda onderhoudswerkzaamheden uit aan de Landdrostbrug.
De beweegbare ‘Landdrostbrug’ diende op korte termijn gerenoveerd te worden. Vanuit de bestekopname en een eerder uitgevoerde inspectie was naar voren gekomen, dat aan diverse onderdelen onderhoud noodzakelijk was. Er was geconstateerd, dat het val inclusief draaipunten vervangen moest worden. Tevens waren diverse renovatiewerkzaamheden noodzakelijk.
De onderhoudswerkzaamheden voor dit project bestonden uit:
– Herstel betonschade;
– Conservering van de beton en heftorens;
– Vervangen slijtlagen aanbruggen;
– Vervangen leuningen;
– Vervangen van het val.

Betonschade

Salverda voerde de vervanging van de slijtlaag op de aanbruggen uit. Eerst werd de oude slijtlaag van het dek gefreesd waarna een nieuw systeem kon worden aangebracht.

Slijtlaag

Het doel van het project was, om de levensduur van de brug met 20 jaar te verlengen. De brug vertoonde diverse betonschade. Deze betonschade was vooral aanwezig aan de landhoofden. Om de constructieve veiligheid voor het verkeer te kunnen handhaven, werd het werk in fases uitgevoerd. In eerste instantie werd de brug kortstondig afgesloten en verwijderde Salverda de bovenbouw van de brug. De bovenbouw kreeg in de fabriek een nieuw conserveringssysteem. Vervolgens werd een maand later de bovenbouw teruggeplaatst en de bestaande val uitgewisseld voor een nieuwe val. Hinder voor het verkeer kon hiermee zoveel mogelijk worden voorkomen.
Voor een goede bereikbaarheid van de onderzijde van de brug waren tijdelijke vlonders aangebracht en werden pontons toegepast. Hiermee werd een veilige situatie gecreëerd. Daarnaast was het hiermee ook mogelijk om stof en vrijkomend puin op een goede wijze op te kunnen vangen en af te kunnen voeren.