Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Renovatie Maasbrug, Roermond

In opdracht van RWS Limburg heeft de combinatie Salverda-Mourik de Maasbrug, gelegen in de N280 bij Roermond, gerenoveerd. De renovatie hield onder andere in: het vervangen van de opleggingen, het aanbrengen van een druklaag van hogesterkte beton en het aanbrengen van asfalt, voegovergangen en barriers. Om de omgeving gedurende de werkzaamheden zoveel mogelijk te ontlasten van hinder zijn vooraf maatregelen uitgevoerd om zo de doorstroming optimaal te houden. Voor de fietsers is, gedurende de periode dat deze niet over de brug konden, een veerpont ingezet.

Zie ook:
Nieuwsbericht VBR