Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Renovatie Pulitzer Amsterdam

Het 5-sterren Pulitzer Amsterdam, gelegen aan de Keizersgracht en Prinsengracht, behoort tot een van de gerenommeerde hotels in het centrum van Amsterdam. De 25 monumentale grachtenpanden dateren uit de 17de en 18de eeuw. Salverda heeft een totale renovatie van het hotel gerealiseerd, welke is uitgevoerd in meerdere fasen.

Voorbereiding

In april 2015 is Salverda gestart met alle voorbereidende werkzaamheden. Dit omvatte onder andere de logistieke voorzieningen zoals een bouwkraan en bouwplaatsinrichting, maar ook het verplaatsen van diverse hotelfuncties zoals de keuken, fitness, restaurant en dergelijke.  Daarna is op 4 mei 2015 een aanvang gemaakt met de werkzaamheden.

Uitvoering fase 1 en 2

De 1ste renovatiefase van Pulitzer Amsterdam bestaat onder andere uit funderingsherstel, de renovatie van 80 hotelkamers aan de Keizersgracht en het renoveren van het restaurant, keuken en meeting rooms.

In januari 2016 is de oplevering van de 1e fase geweest en aansluitend zijn wij gestart met de 2e fase. In deze fase zijn de lobby, entree en nog eens 150 hotelkamers volledig vernieuwd. Ook is de binnentuin volledig gerenoveerd, waarbij een nieuw gangenstelsel en fitness is gebouwd. Ook hebben wij de tuin volledig opnieuw ingericht.

Alle werkzaamheden zijn in goed overleg met de hotel- en bouwdirectie gepland om geluids- en stofoverlast voor de gasten te voorkomen.

Eerdere oplevering

Door onze kennis van binnenstedelijk werken waren wij in staat dit project binnen een bijzonder strakke planning uit te voeren. De bouwlogistiek is opgelost door het plaatsen van een torenkraan die zowel de Keizersgracht als Prinsengracht kon bereiken. Door slim gebruik te maken van de beschikbare ruimte zijn de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte overlast voor de omgeving.

Met een goede afstemming en optimale samenwerking hebben we het hotel 2,5 maand eerder dan gepland opgeleverd.

Een jaar na oplevering heeft Pulitzer een mooi filmpje gepubliceerd.