Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Renovatie, uitbreiding en nieuwbouw productiebedrijf “het Engelse Werk” te Zwolle

  • Vitens Engelse Werk
  • Engelse Werk Zwolle
  • Vitens Engelse Werk
  • Engelse Werk Zwolle

In opdracht van Vitens voert Salverda Bouw in samenwerking met Rook Pijpleidingbouw komende jaren werkzaamheden uit op de zuiveringslocatie “het Engelse Werk” te Zwolle.

Het productiebedrijf “het Engelse Werk” voorziet Zwolle en omgeving voor een belangrijk deel van schoon drinkwater. Het grondwater wordt op de locatie gefilterd door middel van verschillende filterinstallaties. Om ook in de toekomst schoon drinkwater te garanderen, worden de komende vier jaar alle filterketels vervangen, gerenoveerd en/of verplaatst. Verder wordt er een nieuw diepwatergebouw met kelder gerealiseerd.

Coördinatie

Als bouwkundig aannemer is Salverda Bouw verantwoordelijk voor de coördinatie van het gehele project, onder andere voor de werktuigbouwkundige, civiel technische, elektrotechnische en procesautomatiseringswerkzaamheden.

Vervangen en renoveren filterketels

Als onderdeel van het zuiveringsproces maakt Vitens gebruik van verschillende filtersystemen waarvan filterketels een belangrijk onderdeel zijn. Door Salverda Bouw en Rook Pijpleidingbouw worden op “het Engelse Werk” 36 filterketels in vier jaar vervangen dan wel gerenoveerd. Hierbij worden ook de stalen bordessen op de filterketels vervangen en wordt er een betonnen vloer rondom de filterketels aangebracht. Een uitdaging hierbij is het garanderen van de continuïteit van het zuiveringsproces tijdens de werkzaamheden. Om dit te realiseren wordt ieder jaar slechts een deel van het zuiveringssysteem buiten werking gesteld, zodat het pompstation ieder jaar voldoende capaciteit behoud om het grondwater te zuiveren.
Medio september 2018 is de eerste filterstraat gedemonteerd.

Uitbouw voorfiltergebouwen

Tijdens de voorbereiding van de renovatie en vervanging van de eerste filterketels zal Salverda Bouw twee voorfiltergebouwen uitbreiden door aan de kopse kant vijf meter uit te bouwen en zo een aparte ruimte te creëren. In de ruimte worden machinale onderdelen van het zuiveringssysteem ondergebracht.

Nieuwbouw diepwatergebouw met spoelwaterkelder

Een belangrijk onderdeel van het project is de nieuwbouw van het diepwatergebouw met spoelwaterkelder. Dit ter vervanging van een oud filtergebouw op locatie. Het nieuwe filtergebouw bestaat uit een betonnen spoelwaterkelder met daarop een staalconstructie waarbij de buitenwanden worden opgetrokken uit metselwerk. In dit filtergebouw worden drie nieuwe filterketels geplaatst. Tevens wordt er nieuw leidingwerk aangebracht en aangesloten op het bestaande systeem.

In onderstaand filmpje worden de werkzaamheden vanuit de lucht getoond: