Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Restauratie Openluchtbad Zwolle

In opdracht van de Gemeente Zwolle is het Openluchtbad in Zwolle in 3 fasen gerestaureerd. In fase 1 zijn de baden gerestaureerd en is de zwembadtechniek vervangen. In fase 2 volgde renovatie en restauratie van alle gebouwen en installaties. Tot slot werd in fase 3 de volledige terreininrichting vervangen, zoals de riolering, hekwerken, straatwerk, gazons en het meubilair.

Alle baden zijn gestript tot op het originele beton, de vloeren van de diepe bassins zijn met groutankers verankerd aan de ondergrond. De vloeren van de diepe bassins zijn ca. 20 cm en die van de ondiepe baden zijn ca. 10 cm dikker gemaakt, om opdrijven te voorkomen wanneer de baden leeggepompt worden. De springkuil van het diepe herenbassin is verdiept. Aan alle betonwanden zijn diverse betonreparaties uitgevoerd. Om onder alle omstandigheden door te kunnen werken zijn tenten over de bassins geplaatst voor het aanbrengen van betonreparaties en de zwembadcoating. Om het zwemwater tot ca. 24 °C te kunnen verwarmen, wordt met een slangensysteem op de daken van de voormalige overkappingen, de warmte uit de omgevingslucht onttrokken en wordt warmte van de zon gebruikt voor de opwarming.  De ontbrekende springtorens aan de dameszijde zijn opnieuw gerealiseerd, namelijk 1 toren van 5 m. en 2 torens van 3 m. hoog.

Er is een nieuwe badmeesterpost gerealiseerd en er zijn nieuwe tribunes gemaakt met daaronder bergingen en sanitaire voorzieningen. De kleedruimtes voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd en zijn compleet vervangen door een moderne variant. Alle gebouwen op het terrein zijn ontdaan van ‘niet originele’ elementen en voorzien van o.a. nieuwe dakbedekking, plafonds, voegwerk en installaties. In een tijdsbestek van 9 maanden is het werk volledig afgerond.