Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Transformatie Jan de Louterstraat 17 te Amsterdam

  • Jan de Louterstraat Amsterdam
  • Jan de Louterstraat Amsterdam
  • Jan de Louterstraat Amsterdam
  • Jan de Louterstraat Amsterdam

In opdracht van de Gemeente Amsterdam heeft Salverda Bouw de voormalige school aan de Jan de Louterstraat 17 in Amsterdam getransformeerd tot een woonunit met 14 eenheden voor gezinsopvang. Het pand ligt in het plan Slotermeer-Zuidwest.

Vanaf het basisontwerp is in bouwteamverband samengewerkt met de opdrachtgever, de architect (Inarchitects) en diverse adviseurs. Ook de installateur Breman Utiliteit is vroegtijdig aangehaakt in het proces.
Salverda Bouw startte in februari 2020 met de sloopwerkzaamheden. Het pand is gebruiksklaar opgeleverd in juli 2020.

Werkzaamheden

Het gehele pand binnen is gesloopt, behalve het bestaande betoncasco. De gebouwschil is verbeterd door het dak te voorzien van een nieuw, goed geïsoleerd, dakbedekkingssysteem. Het metselwerk is her en der hersteld, waarna een groot deel van de gevels opnieuw is geschilderd. In de eigen timmerwerkplaats van Salverda Bouw zijn de nieuwe gevelkozijnen gefabriceerd; vervolgens zijn deze op de bouw gemonteerd en voorzien van geïsoleerd glas.

Het hoofdtracé van de klimaatinstallatie is bovendaks gemonteerd. Dit beperkt het ruimteverlies door installaties binnen aanzienlijk. Belangrijk, want het bestaande pand had een beperkte hoogte. Bovendaks zijn zo’n 130 PV-panelen gemonteerd, waardoor het pand deels zelfvoorzienend is wat betreft de energielevering. De verwarming gebeurt middels een warmtepomp die de energie onttrekt uit de bodem. Daarvoor zijn 12 bodemlussen aangebracht tot een diepte van circa 25 meter en 4 met een diepte van zo’n 90 meter.
Omdat het pand een geheel nieuwe bestemming en een ander installatieprincipe heeft gekregen, zijn er nieuwe nutsaansluitingen ingevoerd.

Het terrein is tevens voorzien van nieuw hekwerk en erfafscheidingen en ook het straatwerk is opnieuw aangebracht.

Dit project is met veel (werk)plezier gerealiseerd voor de Gemeente Amsterdam.