Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Transformatie Koestraat 10, 12 en 14 Zwolle

 • Transformatie Koestraat 10. 12 en 14 Zwolle
 • Transformatie Koestraat 10. 12 en 14 Zwolle
 • Transformatie Koestraat 10. 12 en 14 Zwolle
 • Transformatie Koestraat 10. 12 en 14 Zwolle
 • Transformatie Koestraat 10. 12 en 14 Zwolle
 • Transformatie Koestraat 10. 12 en 14 Zwolle
 • Transformatie Koestraat 10. 12 en 14 Zwolle
 • Transformatie Koestraat 10. 12 en 14 Zwolle
 • Transformatie Koestraat 10. 12 en 14 Zwolle
 • Transformatie Koestraat 10. 12 en 14 Zwolle
 • Transformatie Koestraat 10. 12 en 14 Zwolle
 • Transformatie Koestraat 10. 12 en 14 Zwolle
 • Transformatie Koestraat 10. 12 en 14 Zwolle
 • Transformatie Koestraat 10. 12 en 14 Zwolle
 • Transformatie Koestraat 10. 12 en 14 Zwolle
 • Transformatie Koestraat 10. 12 en 14 Zwolle

In de Koestraat in Zwolle zijn, in opdracht van Schavast Ontwikkeling, een aantal monumentale panden getransformeerd tot een luxe woonzorghof voor ouderen. Al in 2015 werden de eerste plannen gesmeed voor dit uitdagende project dat een wonderschone, maar ingewikkelde achtergrond kent. In de bijzondere reeks panden aan de Koestraat 10, 12 en 14 zijn fragmenten uit ruim zeven (!) eeuwen aan bouwhistorie te vinden. Deze variëren van lokaal tot bovennationaal belang.

Geschiedenis

De van oorsprong middeleeuwse stadshuizen zijn bij het verleggen van de verdedigingslinie uitgebreid tot buiten de stadsmuur. Door de verplaatsing en gedeeltelijke samenvoeging zijn aan beide kanten van de muur duidelijke voor- en achterhuizen met patio’s en bijbehorende tuinen, theekoepels en serres richting de huidige stadsgracht ontstaan. Destijds lag de entree van deze ‘stadspaleizen’ in de stad terwijl men aan de andere kant uitzicht had over het vrije groene landschap. Bij het vervallen van de defensieve functie van de vesting zijn gracht en oevers tot singelparken omgevormd.

In de 20e eeuw is de functie van de panden gewijzigd en hebben kantoren hun intrek genomen. Toen een voornaam Zwols advocatenkantoor uit haar jasje groeide heeft zij provisorisch Koestraat 10,12 en 14 aan elkaar verbonden. Doorgangen waarvan in het nieuwe ontwerp van De Bruin Architecten dankbaar gebruik is gemaakt.

Herbestemming luxe woonzorghof voor ouderen

In de huidige herbestemming door Schavast Ontwikkeling kregen de panden weer een woonfunctie. De monumentale panden werden zorgvuldig verbouwd en uitgebreid tot een kleinschalig luxe woonhof voor ouderen met 24-uurs zorg. In nauw overleg met de gemeente Zwolle en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is gewerkt aan een zorgvuldige inpassing van deze nieuwe bestemming. In de ontwerpfase is het ontwerp meermaals aangepast door de vele tijdlagen en vondsten. De monumentale stijlkamers werden nu omgebouwd tot gezamenlijke woonvertrekken en daaromheen werden 25 zeer bijzondere appartementen gerealiseerd.

Restauratie monumentale panden

Bij onderzoek en restauratie van de panden kwamen  op meerdere plaatsen vondsten aan het licht, waaronder afgetimmerde deuren, schouwen, verdwenen plafonds en wandafwerkingen. Deze werden nauwkeurig vastgelegd, geconserveerd en waar mogelijk zichtbaar opgenomen in het nieuwe ontwerp. Restauratie, constructie, comfort, energetische verbetering, gebruikseisen en toekomstbeeld werden voortdurend met elkaar in een balancerend spel verweven. Bouwkundig en installatietechnisch bracht dit uiteraard grote en soms onverwachte uitdagingen met zich mee, die in nauwe samenwerking tot vernuftig maatwerk werden uitontwikkeld.

Uitvoering

De panden aan de Koestraat zijn inmiddels opgeleverd. Na afronding werden de panden overgedragen aan Aedifica. Met het resultaat biedt zorgaanbieder Valuas een passende beschermde leefomgeving aan ouderen in de levendigheid van de stad. Zo krijgt het verleden een waardige toekomst.