Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Transformatie voormalige HBS te Kampen

 • Transformatie voormalige HBS te Kampen
 • Transformatie voormalige HBS te Kampen
 • Transformatie voormalige HBS te Kampen
 • Transformatie voormalige HBS te Kampen
 • Transformatie voormalige HBS te Kampen
 • Transformatie voormalige HBS te Kampen
 • Transformatie voormalige HBS te Kampen
 • Transformatie voormalige HBS te Kampen
 • Transformatie voormalige HBS te Kampen
 • Transformatie voormalige HBS te Kampen
 • Transformatie voormalige HBS te Kampen
 • Transformatie voormalige HBS te Kampen
 • Transformatie voormalige HBS te Kampen
 • Transformatie voormalige HBS te Kampen
 • Transformatie voormalige HBS te Kampen
 • Transformatie voormalige HBS te Kampen

De voormalige Hogere Burger School (HBS) in Kampen wordt getransformeerd tot appartementencomplex. Dit doen we in opdracht van IJsselheem. Als alles straks klaar is, hebben we het gebouw aan de buitenkant grondig gerenoveerd. Binnenin zijn dan 59 appartementen en twee ontmoetingsruimtes gerealiseerd.

 44 huurappartementen en 15 appartementen

Het appartementencomplex bestaat straks uit 59 appartementen en 2 algemene woonkamers.
De 44 huurappartementen zijn bedoeld voor ouderen met een intensieve zorgvraag. Ze kunnen zich daar straks thuis voelen en, samen met hun partner, zelfstandig blijven wonen en leven.
De andere 15 appartementen zijn voor cliënten van PGVZ. Zij kunnen daar zelfstandig wonen met begeleiding vanuit PGVZ.

Restaureren

Het gebouw stamt uit 1890. De buitenzijde van dit ruim 140 jaar oude gebouw wordt gerestaureerd en in stand gehouden.
Het gebouw krijgt straks een nieuwe functie, namelijk een zorgfunctie. Met het oog daarop, is bijvoorbeeld een aantal ramen aangepast. Tijdens de “oude” functie van schoolgebouw waren de ramen zo hoog mogelijk, zodat de leerlingen niet naar buiten konden kijken. Sommige ramen zijn nu zó aangepast, dat ze elektrische bedienbaar open kunnen. Ook zijn ramen en vensterbanken toegankelijker geworden door de binnenvloeren te verhogen. Zo kunnen de bewoners straks vanuit een zittende positie naar buiten kijken. Uiteraard gebeurt dit zonder het authentieke karakter van de buitengevel te verliezen.

Het was een innovatief gebouw voor zijn tijd. Zo waren er destijds al verschillende gevelbanden in de gevel opgenomen die van prefab beton gemaakt zijn. Uiteraard zijn deze gevelbanden hersteld.

We restaureren de gevelelementen, waaronder de graffito rondbogen, het metsel- en voegwerk en de dakkapellen.
Verder wordt er onder andere geschilderd, gevoegd en gemetseld, in kleuren die passen bij het gebouw.
Het dak wordt geïsoleerd en er komen aan de achterzijde grote dakramen in. Zo hebben de zolderappartementen straks genoeg daglicht.

Binnenkant

Aan de binnenkant van het gebouw vindt de transformatie plaats.
De fundering wordt hersteld; het gebouw is namelijk in de loop van de tijd verzakt.
Zoals eerder genoemd verhogen we ook de vloeren. Daaronder komt het leidingwerk voor de appartementen.
En om het gebouw helemaal geschikt te maken voor haar nieuwe functie plaatsen we twee liften in het gebouw.
Een aantal onderdelen van dit pand is rijkscultureel erfgoed. Dit handhaven wij en gebruiken wij in de transformatie, zodat zij niet verloren gaan. Bijvoorbeeld de deurkozijnen met aftimmeringen, het oorspronkelijke trappenhuis en diverse plafonds worden hersteld.

Eeuwenoude tunnels

Tijdens graafwerkzaamheden voor de fundering van de appartementen vonden we een eeuwenoud tunnelsysteem. De twee goed bewaarde tunnels bleken een onderdeel van de verdedigingswerken van het Van Ingenbastion dat in de vroege zeventiende eeuw is aangelegd.
Op de plek van de tunnels zouden vijf of zes funderingspalen de grond in gaan. Er is uiteindelijk een nieuw funderingsplan gemaakt. Hierdoor blijven de tunnels gespaard.
Inmiddels heeft de stadsarcheoloog de gevonden tunnels ingetekend op oude kaarten van Kampen.

Karakteristieke elementen

De HBS is een rijksmonument, dus alle bestaande karakteristieke elementen moeten worden behouden. Dat is geen probleem. We zijn in het bezit van het ERM-certificaat (Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) en dus een erkend restauratiebouwbedrijf voor monumenten.

De uitdaging qua ontwerp en uitvoering zit in de functieverandering van het gebouw. Bijvoorbeeld in de eerder genoemde aanpassing van de ramen in combinatie met de verhoogde vloeren met de oorspronkelijke binnendeurkozijnen. Ook wet- en regelgeving zijn nu vele malen strenger.

De verwachte oplevering van het appartementencomplex is najaar 2024.