Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Uitbreiding kantoor Salverda Bouw te ’t Harde

Na ruim een jaar van plannen maken en uitwerken, zijn wij blij dat er na de bouwvakvakantie van 2018 begonnen is met de uitbreiding van ons eigen kantoorpand. Salverda Bouw is de afgelopen jaren flink doorgegroeid. Daarom is uitbreiding van het kantoorpand noodzakelijk.

Het project bestaat uit 2 fasen, waarvan de 1ste fase begin juli 2019 is opgeleverd. De eerste fase omvatte de realisatie van de uitbreiding met nieuwe vergaderruimten, een bedrijfsrestaurant en kantoorruimten. Deze nieuwbouw is met een atrium aan het ‘oude’ kantoor verbonden. Hierdoor ontstaat een ruime nieuwe entree. Momenteel nemen we ook het oude kantoor flink onder handen. Het kantoor krijgt nieuwe isolatie en een nieuwe buitengevel en de dakbedekking wordt vervangen. Naast het deels wijzigen van diverse functies, vervangen we de vloerafwerking en vernieuwen we de bestaande plafonds.

Zowel de uitbreiding als het bestaande kantoor krijgen eigentijdse materialen en kleuren. Er komt een geheel nieuwe gebouwinstallatie in het bestaande kantoor, zodat de klimaatbeheersing voldoet aan de huidige normen.

Duurzaamheid, gasloos en circulariteit

Bij de uitwerking van de plannen heeft Salverda Bouw veel aandacht geschonken aan duurzaamheid en circulariteit. Wij zijn ervan overtuigd dat een bewuste/andere inzet van energie en materialen een grote bijdrage levert aan het in stand houden van onze leefomgeving.

De klimaatbeheersing van het gehele kantoor zal ‘all-electric’ uitgevoerd worden. De huidige gasaansluiting is verwijderd en de benodigde energie wordt opgewekt doormiddel van een grote hoeveelheid PV-panelen. Door een goede thermische schil aan te brengen en installatieonderdelen met een hoog rendement te selecteren, blijft de benodigde energiehoeveelheid zo laag mogelijk.

Van de opbouw van het casco tot aan de uiteindelijke vloer- en wandafwerking zijn zoveel mogelijk circulaire materialen en producten geselecteerd. Een zichtbaar circulair product is de nieuwe buitengevel die bestaat uit ClickBrick gevelstenen. Het atrium heeft rondom een houten wandbekleding. Deze bekleding is van Inlands Essenhout, afkomstig van de door ziekte gekapte bomen in de omgeving van Zwolle.

BIM

Om de kwaliteit te verhogen, het proces te optimaliseren en faalkosten te minimaliseren, is met dit project gewerkt vanuit een 3D-model. In dit model worden alle benodigde disciplines samengevoegd en vindt de onderlinge overdracht plaats van alle relevante informatie, samengevat in BIM.

Het project bestaat voor een groot gedeelte uit een bestaand kantoorpand. De bestaande toestand is door middel van een 3D-scan van binnen en van buiten volledig in kaart gebracht. De ingescande data zijn omgezet in een 3D-tekening. Het model van de bestaande toestand is samengevoegd met het model van de nieuwbouw waardoor er een 3D-model is ontstaan van het gehele pand. Met dit model wordt de bouw gerealiseerd en zal na oplevering het onderhoud worden aangestuurd.

Foto’s: Ruud Ploeg Fotografie