Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Uitbreiding kantoor Salverda Bouw te ’t Harde

 • Pand Salverda met bloeiende tuin
 • Entree Salverda Bouw
 • Kantoren Salverda Bouw
 • Entree Salverda
 • Bedrijfsrestaurant Salverda
 • Nieuwbouw kantoor Salverda 't Harde
 • Pand Salverda met bloeiende tuin
 • Entree Salverda Bouw
 • Kantoren Salverda Bouw
 • Entree Salverda
 • Bedrijfsrestaurant Salverda
 • Nieuwbouw kantoor Salverda 't Harde

Salverda Bouw is de afgelopen jaren flink doorgegroeid. Daarom was uitbreiding van het kantoorpand noodzakelijk. Het kantoor is vergroot door de aanbouw van een nieuw deel. Daarnaast is het oude pand geheel gerenoveerd.

Het project bestond uit 2 fasen, waarvan de 1ste fase begin juli 2019 is opgeleverd. De eerste fase omvatte de realisatie van de uitbreiding met nieuwe vergaderruimten, een bedrijfsrestaurant en kantoorruimten. Deze nieuwbouw is met een atrium aan het ‘oude’ kantoor verbonden. Hierdoor is een ruime nieuwe entree ontstaan. In de tweede fase kreeg het oude kantoor nieuwe isolatie en een nieuwe buitengevel en is de dakbedekking vervangen. Naast het deels wijzigen van diverse functies, hebben we de vloerafwerking vervangen en zijn de bestaande plafonds vernieuwd.

Zowel de uitbreiding als het bestaande kantoor kregen eigentijdse materialen en kleuren. Er is een geheel nieuwe gebouwinstallatie in het bestaande kantoor, zodat de klimaatbeheersing voldoet aan de huidige normen.

Duurzaamheid, gasloos en circulariteit

Bij de uitwerking van de plannen heeft Salverda Bouw veel aandacht geschonken aan duurzaamheid en circulariteit. Wij zijn ervan overtuigd dat een bewuste/andere inzet van energie en materialen een grote bijdrage levert aan het in stand houden van onze leefomgeving.

De klimaatbeheersing van het gehele kantoor is ‘all-electric’ uitgevoerd. De gasaansluiting is verwijderd en de benodigde energie wordt opgewekt door middel van een grote hoeveelheid PV-panelen. Door een goede thermische schil aan te brengen en installatieonderdelen met een hoog rendement te selecteren, blijft de benodigde energiehoeveelheid zo laag mogelijk.

Van de opbouw van het casco tot aan de uiteindelijke vloer- en wandafwerking zijn zoveel mogelijk circulaire materialen en producten geselecteerd. Een zichtbaar circulair product is de nieuwe buitengevel die bestaat uit ClickBrick gevelstenen. Het atrium heeft rondom een houten wandbekleding. Deze bekleding is van Inlands Essenhout, afkomstig van de door ziekte gekapte bomen in de omgeving van Zwolle.

BIM

Om de kwaliteit te verhogen, het proces te optimaliseren en faalkosten te minimaliseren, is met dit project gewerkt vanuit een 3D-model. In dit model zijn alle benodigde disciplines samengevoegd en vond de onderlinge overdracht plaats van alle relevante informatie, samengevat in BIM.

Het project bestond voor een groot gedeelte uit een bestaand kantoorpand. De bestaande toestand is door middel van een 3D-scan van binnen en van buiten volledig in kaart gebracht. De ingescande data zijn omgezet in een 3D-tekening. Het model van de bestaande toestand is samengevoegd met het model van de nieuwbouw waardoor er een 3D-model is ontstaan van het gehele pand. Met dit model is de bouw gerealiseerd en wordt in de toekomst het onderhoud aangestuurd.

Foto’s: Ruud Ploeg Fotografie