Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Verbouwing NOS Radiovlek te Hilversum

  • NOS Radiovlek Hilversum
  • NOS Radiovlek Hilversum

In opdracht van de Nederlandse Omroep Stichting heeft Salverda Bouw de Radiovlek verbouwd.

Eind september 2019 is gestart met het sloopwerk van de installaties, wanden en plafonds. Het sloopwerk is grotendeels in de nachturen uitgevoerd. Tijdens momenten waarop het nieuws werd gelezen, stopten geluidproducerende werkzaamheden.

Al snel na het slopen kon gestart worden met het aanhelen van de computervloeren en het opbouwen van nieuwe binnenwanden. SDR Elektrotechniek en ITN installatietechniek legden de E- en W-installaties aan. De ruimten zijn verder afgebouwd door het aanbrengen van de geluidswerende kozijnen, deuren en plafonds.

Tijdelijke tunnel

Het bouwgebied was afgezet middels een stofschot. Er was een tijdelijke tunnel geplaatst om zorg te dragen voor een goede looproute voor de medewerkers van de NOS. Deze onderdelen zijn in januari verwijderd, waarna de verbouwing geheel afgerond werd.

Geluidsprotocol

Een grote uitdaging tijdens dit project was het werken volgens het geluidsprotocol; er werd immers gewerkt naast de ruimten waar het nieuws gelezen wordt. Door een goede signaallamp die aan ging op deze nieuwsmomenten en een goede afstemming tussen het projectteam en de NOS, is dit zonder overlast naar tevredenheid verlopen. Mede hierdoor is de verbouwing conform planning opgeleverd in januari 2020.