Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Verbouwing UN Studio Amsterdam

  • UNStudio Amsterdam
  • UNStudio Amsterdam
  • UNStudio Amsterdam
  • UNStudio Amsterdam

Aan de Zuidas in Amsterdam heeft Salverda de verbouwing van UN Studio uitgevoerd. Dit gebouw telt maar liefst 21 verdiepingen en heeft een hoogte van 85 meter.

Het gebouw is ontworpen door het architectenbureau UN Studio. Dit architectenbureau ontwerpt internationaal opzienbarende projecten.

Duurzaam

Bij het ontwerp werd rekening gehouden met duurzaamheid wat betreft de keuze van materialen en bouwmethodes. Door toepassing van een lichtgewicht frame kon een lichtere fundering worden toegepast. De thermische beglazing zorgt voor voldoende zonlicht, terwijl het directe zonlicht toetreding vermindert.

Opdracht

In september 2017 is Salverda gevraagd mee te doen aan een tender voor het samenvoegen van de beide entrees van het gebouw tot 1 gezamenlijke entree. Na diverse gesprekken en ontwerpsessies heeft Salverda de opdracht gekregen. De opdracht bestond uit 3 fases.
Fase 1 was een vooropdracht. Dit hield in dat de wand tussen de bestaande lobby en het restaurant verplaatst moest worden. Hiervoor was het noodzakelijk dat het restaurant gedurende een zo kort mogelijk periode gesloten was. De uitdaging hier was de overlast naar de omgeving tot een minimum te beperken en de enorm hoge tijdsdruk.
De 2e fase betrof het creëren van een tunnel, die de gebruikers een veilige toegang tot het gebouw moest bieden, het slopen van een aantal bestaande onderdelen van het gebouw, het vernieuwen van het plafond en diverse afwerkingen aan wanden en vloeren.
De 3e fase betrof het aanpassen van de beide entrees, de bestaande schuifdeuren werden hier vervangen door tourniquets, en de laatste afwerkingen aan vloeren, wanden en plafonds. Tijdens fase 3 werd de tijdelijke entree verwijderd en konden de gebruikers al gebruik maken van 1 van de 2 nieuwe entrees.

Exclusief afwerkingsniveau

Het afwerkingsniveau van de nieuwe lobby is zeker exclusief te noemen door de keuze van hoogwaardige materialen. Met name het plafond tegen de liftkern, ook wel chandelier genoemd, is een zeer in het oog springend onderdeel van het gehele ontwerp waarbij de verlichting een zeer grote rol speelt.

Tevens werden ook de installaties stevig onder handen genomen waarbij met het oog op de toekomst ook voorzieningen werden getroffen om nu en in een later stadium op een efficiënte wijze het gebouwonderhoud en het gebruik te kunnen handhaven. Hierbij valt te denken aan toegangscontrolesystemen, sturing van installatieonderdelen via iPad, computer of telefoon, uitlezen van installatieonderdelen, etcetera.

Dit mooie project is inmiddels opgeleverd.

Fotograaf: Milan Hofmans