Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Verbouwing UN Studio Amsterdam

Aan de Zuidas in Amsterdam is Salverda gestart met de verbouwing van UN Studio. Dit gebouw telt maar liefst 21 verdiepingen en heeft een hoogte van 85 meter.

Het gebouw is ontworpen door het architectenbureau UN Studio.

Duurzaam

Bij het ontwerp is rekening gehouden met duurzaamheid wat betreft de keuze van materialen en bouwmethodes. Door toepassing van een lichtgewicht frame kon een lichtere fundering worden toegepast. De thermische beglazing zorgt voor voldoende zonlicht, terwijl het directe zonlicht toetreding vermindert.

Opdracht

In september 2017 is Salverda gevraagd mee te doen aan een tender voor het samenvoegen van de beide entrees van het gebouw tot 1 gezamenlijke entree. Na diverse gesprekken en ontwerpsessies heeft Salverda de opdracht gekregen. De opdracht bestaat uit 3 fases.
Fase 1 is een vooropdracht. Dit houdt in dat de wand tussen de bestaande lobby en het restaurant verplaatst moet worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat het restaurant gedurende een zo kort mogelijk periode gesloten is. De uitdaging hier is de overlast naar de omgeving tot een minimum te beperken en de enorm hoge tijdsdruk. Deze fase is inmiddels afgerond.

De 2e fase betreft het creëren van een tunnel, die de gebruikers een veilige toegang tot het gebouw moet bieden, het slopen van een aantal bestaande onderdelen van het gebouw, het vernieuwen van het plafond en diverse afwerkingen aan wanden en vloeren.
De 3e fase betreft het aanpassen van de beide entrees, de bestaande schuifdeuren worden hier vervangen door tourniquets, en de laatste afwerkingen aan vloeren, wanden en plafonds. Tijdens fase 3 wordt de tijdelijke entree verwijderd en kunnen de gebruikers al gebruik maken van 1 van de 2 nieuwe entrees.

Exclusief afwerkingsniveau

Het afwerkingsniveau van de nieuwe lobby is zeker exclusief te noemen door de keuze van hoogwaardige materialen. Met name het plafond tegen de liftkern, ook wel chandelier genoemd, is een zeer in het oog springend onderdeel van het gehele ontwerp waarbij de verlichting een zeer grote rol speelt.

Tevens worden ook de installaties stevig onder handen genomen waarbij met het oog op de toekomst ook voorzieningen worden getroffen om nu en in een later stadium op een efficiënte wijze het gebouwonderhoud en het gebruik te kunnen handhaven. Hierbij valt te denken aan toegangscontrolesystemen, sturing van installatieonderdelen via iPad, computer of telefoon, uitlezen van installatieonderdelen, etcetera.

Een mooi project welke conform de huidige planning medio oktober/november wordt opgeleverd.