Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Vervangen duiker Urkerweg/Pilotentocht in Tollebeek

  • schematische weergave duiker Tollebeek
  • schematische weergave duiker Tollebeek

Salverda Bouw heeft in opdracht van de provincie Flevoland een duiker onder de Urkerweg (N351) in Tollebeek vervangen. De duiker in de Pilotentocht was in slechte staat.

Vervanging duiker

Met de vervanging is beoogd de duiker veilig te laten functioneren voor de komende 80 jaar. Het project vloeit voort uit een bouwteamovereenkomst wat aangegaan is in het najaar van 2016. Na de aanbestedingsprocedure is de voorbereiding gestart om uiteindelijk de realisatiewerkzaamheden van de duiker uit te voeren. De werkzaamheden omvatten het slopen van de bestaande duiker en het aanbrengen van de nieuwe duiker middels prefab betonnen elementen. Daarnaast is lokaal de verharding vernieuwd, wat uitgevoerd werd door ons zusterbedrijf Schagen Infra.