Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Vraaggestuurd onderhoud te Zwolle

In augustus 2018 is Salverda in Zwolle gestart met het vraaggestuurd onderhoud voor woningstichting SWZ.

Dit Onderhoud op Verzoek houdt in, dat de bewoners van 2 flats (Noord en Gantel) zelf kunnen aangeven of ze mee willen doen met de vernieuwing van de douche, het toilet en de keuken. De werkzaamheden worden in overleg met de bewoners ingepland. Tegelijkertijd worden in de gehele flat asbest ventilatiebuizen gesaneerd en brandvertragende voorzieningen aangebracht. De opdracht is verkregen via ketensamenwerking.

Werkzaamheden

SWZ heeft met dit planmatig onderhoud voor ogen om zoveel mogelijk werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren, maar dit wel af te stemmen op de wensen van bewoners. Tevens beoogt zij de veiligheid; de beide flats worden grotendeels asbestvrij gemaakt en de brandveiligheid wordt vergroot.

Onderhoud op verzoek

De werkzaamheden worden niet traditioneel “op het rijtje af” uitgevoerd, maar worden in overleg met de bewoners ingepland. Om de (geluids)overlast te beperken, worden de werkzaamheden per flat uitgevoerd.

De verwachte oplevering is eind 2018.