Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Realisatie funderingen windmolens Hattemerbroek

  • Fundering windmolens Hattemerbroek
  • Fundering windmolens Hattemerbroek
  • Fundering windmolens Hattemerbroek
  • Fundering windmolens Hattemerbroek
  • Fundering windmolens Hattemerbroek
  • Fundering windmolens Hattemerbroek

Salverda heeft in opdracht van Vestas de funderingen voor 4 windmolens langs de N50 bij Hattemerbroek gerealiseerd.

In week 37 van 2020 is gestart met het installeren van de vibropalen door Gebr. van ’t Hek. Aansluitend zijn tot en met week 52 de fundaties gefaseerd gebouwd. Ten behoeve van een droge bouwput is gebruik gemaakt van open bemaling. Dit is, samen met het grondwerk, het aanbrengen van de mantelbuizen ten behoeve van de kabels en het snellen van de palen, uitgevoerd door Van Werven Infra. Het assembleren en installeren van de ankerkransen is door Salverda Bouw uitgevoerd. De wapening is aangebracht door MVM betonstaal. De beton is geleverd door de Betoncentrale Hasselt.

Afgelopen weekend is gestart met de leverantie van de grote componenten voor de turbines welke de komende weken worden opgebouwd. Salverda rondt de werkzaamheden de komende tijd af met het aanbrengen van grout ter plaatse van de ankers van de turbine en het sealen van het betonoppervlak van de fundering.

Vestas levert de werkzaamheden op aan Van Werven Energie.