Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Resultaatgericht samenwerken Wetland Wonen

  • RGS Wetland Wonen
  • RGS Wetland Wonen

Salverda en Wetland Wonen Groep hebben een lange geschiedenis op het gebied van samenwerken. Sinds 2016 is er in deze samenwerking een nieuwe stap vooruit gezet en zijn we overgegaan in Resultaat Gericht Samenwerken.

Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) heeft onder meer als doel het creëren van continuïteit, het wegnemen van risico’s en faalkosten en het optimaal gebruik maken van elkaars kennis en kunde.

Samen met Vinke Vastbouw, SW Vastgoedverbetering en Kranendonk vgo hebben wij de afgelopen jaren gewerkt aan mooie projecten. Daarnaast hebben wij tevens de diverse processen beter op elkaar afgestemd.

Afgelopen periode zijn de uitgangspunten herzien en waar nodig aangepast. Met de ondertekening van deze stukken door de directies is dit traject afgerond. Wij kijken uit naar opnieuw een mooie voortzetting van deze samenwerking.

Op de foto ontbreekt de heer M. Kranendonk van Kranendonk vgo.