Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Salverda plaatst 1e mobiele laadpaal op bouwplaats

Deze week hebben wij de eerste door ons ontwikkelde mobiele laadpaal – de Salverda Lightcube – geplaatst op een van onze projecten.

De Sal­ver­da Lightcu­be is een ge­ïn­te­greer­de laad­paal in een licht­mast die ge­lijk­tij­dig kan wor­den ge­bruikt voor het la­den van elek­tri­sche voer­tui­gen. De paal heeft een maxi­maal ver­mo­gen van 22 kW. De soft­wa­re in de paal ver­deelt dit ver­mo­gen over de twee aan­slui­tin­gen. Zo wordt over­be­las­ting van de stroom­voor­zie­ning op de bouw voor­ko­men. Bij­ko­mend voor­deel is dat de laad­paal het ener­gie­ver­bruik re­gi­streert. Zo­dat ie­der­een op de bouw met een laad­pas er ge­bruik van kan ma­ken.

Het voorstel voor de ontwikkeling van een mobiele laadpaal kwam van de werkgroep Duurzame Bouwplaats van Salverda. Vanuit de duurzame ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties die we volgen, zijn werkgroepen opgericht die zich met verschillende thema’s binnen Salverda bezighouden. Zoals de overgang naar een 100% duurzame bouwplaats, waar wij hard aan werken. Er is de wens om op de bouw zelf elektrisch te kunnen laden. Onze technische afdeling is aan de slag gegaan om hier een oplossing voor te bedenken. De Salverda Ligthcube is hiervan het resultaat. Daarmee hebben we een 100% duurzame multioplossing voor verlichting én elektravoorziening op de bouwplaats. Een oplossing die tegelijkertijd zorgt voor minder verspilling van materiaal en middelen.

Net als onze lichtmasten, kan de Salverda Ligthcube gemakkelijk opgepakt en verplaatst worden. De eerste Lightcube is geplaatst op ons bouwproject van Vitens te Epe. De eerste ervaringen met de laadpaal zijn positief. Daarom gaan we stappen nemen om de laadpalen verder te integreren op zoveel mogelijk bouwplaatsen.