Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Duurzaamheid

Als bouwer hebben we een enorme impact op het milieu. Met die impact voelen we verantwoordelijkheid om ons familiebedrijf op verantwoorde wijze over te dragen aan de volgende generatie. Daarom is duurzaamheid, maar ook circulariteit, zo belangrijk voor ons. Tijdens de uitbreiding van ons kantoorpand, hebben we dit dan ook in de praktijk gebracht.

Onze duurzame denkwijze hebben we gevormd aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). Hiermee conformeren we ons aan het doel om in 2030 een duurzame wereld te hebben. Het duurzaamheidsbeleid is uitgewerkt in vijf thema’s. Rond elk thema is een werkgroep gevormd. Zo zetten we ons samen in voor een duurzaam morgen.

Advies

Wij denken graag mee met onze opdrachtgevers. Door onze ervaring weten we wat werkt en wat niet werkt. Vanuit onze ervaring nemen we onze opdrachtgevers mee in de duurzame kansen in elk project.

Energie

De uitstoot van CO-2 is een belangrijk thema. Wij hebben het hoogste niveau op de CO2-prestatieladder. We zetten in op 50% reductie in 2030 ten opzichte van 2010. Zo schakelen wij steeds meer over op elektrisch materieel en vervoer. Daarnaast zijn we continu bezig om het aandeel van hernieuwbare stroom te vergroten. Dit geldt voor de bouwplaatsen én op onze kantoren en werkplaatsen.

Duurzame inkoop

Als bouwbedrijf bestaat een groot deel van onze taak uit het inkopen van materialen. Steeds meer leren we wat de impact is van de materialen en hoe we daar verstandige keuzes in kunnen maken. We hebben programma’s om afval op de bouwplaatsen zo hoogwaardig mogelijk te verwerken en een programma om plastic op de bouwplaats te verminderen. Daarnaast zijn wij in het bezit van de FSC®-COC en PEFC-certificaten, waarmee de toepassing van verantwoord hout is geborgd.

Duurzame bouwplaats

De bouwplaatsen die wij hebben, bevinden zich midden in het maatschappelijke leven. Ook daar willen we onze impact minimaliseren. Minder emissies door elektrisch materieel bijvoorbeeld. Maar ook kijken we kritisch naar hoe we minder drinkwater kunnen verbruiken.

Circulair bouwen

Uiteindelijk willen we duurzaamheid en circulariteit in de praktijk brengen. Samen met onze opdrachtgevers kiezen wij bewust voor duurzame materialen op basis van de LCA (LevensCyclusAnalyse). Met deze methode bepalen we de totale milieubelasting van een product gedurende de hele levenscyclus. Dat kan vertaald worden naar een projectimpact, de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Dat wil zeggen dat winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en verwerking na gebruik worden meegewogen. Hoe dit er in de praktijk uitziet en hoe we daar onze opdrachtgevers mee helpen? Lees hier meer over duurzaam en circulair bouwen.

Contact

Erik van de Worp

Projectmanager Circulariteit


T. 038 - 477 17 41
E. Stuur een e-mail