Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Maatschappij

Bewust en midden in de maatschappij staan, vindt Salverda een voorwaarde voor respectvol ondernemerschap. Daarom staan wij op actieve wijze midden in de samenleving en zijn wij veelvuldig betrokken bij maatschappelijke organisaties en projecten. Zo werken we op onze projecten met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook denken we mee in lokale duurzame initiatieven, zoals het deelnemen aan een werkgroep over de energietransitie in Zwolle.

Salverda kiest jaarlijks een aantal doelen voor de besteding van het sponsorbudget. Binnen ons sponsorbeleid richten wij ons op regionale sport, cultuur en zorggerelateerde doelen. Ook onze eigen medewerkers ondersteunen wij hierin. Daarbij organiseren we maatschappelijk georiënteerde evenementen. Om de jeugd geïnteresseerd te maken voor de bouw en ze bewust te maken van de risico’s op de bouwplaats geven wij gastcolleges in het onderwijs. Verder geven we gastcolleges op het gebied van duurzaam ondernemen en het implementeren van de SDG’s in het bedrijfsleven.

Binnen onze projecten besteden wij veel aandacht aan de omgeving. Wij vinden het belangrijk dat hinder wordt beperkt en veiligheid voor de omgeving gewaarborgd is. Dit doen wij door het zorgvuldig opstellen van omgevingsplannen en het gericht informeren van bewoners. Onze medewerkers zijn te gast in de omgeving en gedragen zich hiernaar.

Revelante SDG’s zijn:

Contact


0525 - 65 16 66
info@salverda.nl