Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Medewerkers

Salverda biedt aan ruim 200 medewerkers een sociale en veilige werkomgeving, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierdoor kennen wij weinig personeelsverloop, hebben wij een laag ziekteverzuim en beschikken wij langdurig over de expertise van onze medewerkers. Binnen onze familiebedrijfscultuur zijn medewerkers onderling betrokken en wordt er op informele wijze samengewerkt.

Langdurige dienstverbanden

Binnen onze organisatie hebben wij een gezonde mix van ervaren medewerkers en jong talent. Wij sturen op vaste en langdurige dienstverbanden met goede arbeidsvoorwaarden, aangevuld met het bieden van perspectief op doorgroeikansen en loopbaanontwikkeling. Voor elke fase in de loopbaan zoeken wij passend werk. Salverda biedt haar medewerkers kansen zich te ontwikkelen binnen hun eigen vakgebied door interne en externe opleidingen en actieve samenwerking met ervaren collega’s. Op basis van de competenties van medewerkers, de functieprofielen waarbinnen ze actief zijn en hun eigen ambities, wordt een opleidingsplan opgesteld. Hierbij besteden wij aandacht aan zowel vakinhoudelijke kennis als professionele vaardigheden.

Leerbedrijf

Salverda is een erkend leerbedrijf met een ruim aantal leermeesters in dienst. Jaarlijks bieden wij tientallen studenten van alle opleidingsniveaus een stageplaats. De stagiaires en bouwplaatsleerlingen worden actief begeleid om de vakkennis over te brengen. Dit doe wij aan de hand van een erkende leerlingenbegeleider om de studenten wegwijs te maken in de sector en ons bedrijf. Een groot deel van ons huidige personeelsbestand heeft via hun stageplek een vast dienstverband bij ons gekregen.

Welzijn

Wij zijn erg betrokken bij het welzijn en functioneren van onze medewerkers. Dit komt tot uiting in de intensieve begeleiding van medewerkers die langdurig ziek zijn of arbeidsongeschikt dreigen te raken. Als hervatting van de werkzaamheden niet meer mogelijk is, gaan wij samen met de medewerker en onze arbeidsdeskundige in overleg om te zoeken naar alternatieve functies.

Salverda biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarktkansen om weer aan het arbeidsproces deel te nemen. Op veel projecten worden werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet.

Wij werken volgens de Cao Bouw & Infra, waarbij het principe gelijke beloning voor gelijk werk gehanteerd wordt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Dit houdt in dat wij uiteraard ook geen zakendoen met intermediairs die personeel aanbieden tegen arbeidsvoorwaarden die niet conform cao zijn.

Relevante SDG’s zijn:

Contact


0525 - 65 16 66
info@salverda.nl