Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Medewerkers

Salverda biedt aan ruim 200 medewerkers een sociale en veilige werkomgeving, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierdoor kennen wij weinig personeelsverloop, hebben wij een laag ziekteverzuim en beschikken wij langdurig over de expertise van onze medewerkers. Binnen onze familiebedrijfscultuur zijn medewerkers onderling betrokken en wordt er op informele wijze samengewerkt.

Samenstelling personeelsbestand

Wij sturen op langdurige dienstverbanden door het bieden van perspectief op doorgroeikansen en loopbaanontwikkeling. Voor elke fase in de loopbaan zoeken wij passend werk. Binnen onze organisatie hebben wij een gezonde mix van ervaren medewerkers en jong personeel.

Loopbaanontwikkeling

Salverda biedt haar medewerkers kansen zich te ontwikkelen binnen hun eigen vakgebied door interne en externe opleidingen en actieve samenwerking met ervaren collega’s. Op basis van de competenties van medewerkers, de functieprofielen waarbinnen ze actief zijn en hun eigen ambities wordt een opleidingsplan opgesteld. Hierbij besteden wij aandacht aan zowel vakinhoudelijke kennis als communicatieve vaardigheden.

Jaarlijks bieden wij tientallen studenten van alle opleidingsniveaus een stageplaats. De stagiaires worden actief begeleid door hun leidinggevende. Een groot deel van ons huidige personeelsbestand heeft via hun stageplek een vast dienstverband bij ons gekregen.

Salverda is een erkend leerbedrijf met ruim 25 leermeesters in dienst, die de vakkennis aan de (bouwplaats)leerlingen overbrengen. Aanvullend hebben wij voor de bouwplaatsleerlingen een leerlingbegeleider in dienst, die hen begeleidt tijdens hun opleidingstraject.

Ethisch

Wij zijn erg betrokken bij het welzijn en functioneren van onze medewerkers. Dit komt tot uiting in de intensieve begeleiding van medewerkers die langdurig ziek zijn of arbeidsongeschikt dreigen te raken. Als hervatting van de werkzaamheden niet meer mogelijk is, gaan wij samen met de medewerker en onze arbeidsdeskundige in overleg om te zoeken naar alternatieve functies.

Salverda biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen om weer aan het arbeidsproces deel te nemen. Wij zijn ons bewust van de meerwaarde die 55-plussers hebben voor onze organisatie. Daarnaast wordt onze postafhandeling verzorgd door sociaal ondernemer Inclusief Groep te Nunspeet.

Salverda werkt volgens de CAO Bouwnijverheid, waarbij het principe gelijke beloning voor gelijk werk gehanteerd wordt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Dit houdt in dat wij uiteraard ook geen zaken doen met intermediairs die personeel aanbieden tegen arbeidsvoorwaarden die niet conform CAO zijn.

In het magazine Werkgeluk staat een mooi artikel over werken bij Salverda. Lees hier het hele verhaal.

Contact


0525 - 65 16 66
info@salverda.nl