Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Milieu

Duurzaamheid

Salverda bouwt met oog voor duurzaamheid. Dit geldt niet alleen op ons kantoor en op de bouwplaats, maar ook voor de omgeving. Hiervoor hebben wij een ISO-14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem ingericht, waarmee wij onze prestaties meten en blijven verbeteren.

Wij maken gebruik van duurzame elektriciteit opgewekt door Nederlandse windmolens en certificaten vergroend gas. Door ruim 350 zonnepanelen kunnen wij in de helft van onze eigen electriciteitsbehoefte voorzien. Klik hier voor een actuele stand van de opbrengsten. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar het toepassen van alternatieve brandstoffen voor de verwarming van ons kantoor en onze timmerwerkplaats.

De verduurzaming en reductie van ons energieverbruik is geborgd door het toepassen van de CO2-prestatieladder, waar wij in 2012 het hoogste niveau (5) hebben bereikt. Zo hebben wij op kantoor en in de timmerwerkplaats de verlichting vervangen door energiezuinige verlichting met bewegingsmelder.

In 2013 hebben wij een Project Informatie Systeem geïntroduceerd, waardoor papierloos werken een standaard werkwijze is geworden en alle informatie voor het gehele projectteam beschikbaar is. Zowel interne als externe correspondentie wordt zo veel mogelijk per e-mail verstuurd en digitaal opgeslagen.

In onze personeelsplanning houden wij er rekening mee dat zoveel mogelijk medewerkers carpoolen. Daarnaast scheiden wij zowel op kantoor als op de bouwplaats ons afval en worden zoveel mogelijk materialen hergebruikt. Wij zijn in het bezit van het FSC®-COC certificaat en hebben onszelf als doel gesteld om 90% duurzaam hout te verwerken.

Samen met onze opdrachtgevers kiezen wij bewust voor duurzame materialen op basis van de LCA (LevensCyclusAnalyse). Dit is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking.

Door het toepassen van Lean bij het opstellen van (logistieke) planningen worden faalkosten en energieverspillingen voorkomen. Steeds vaker worden onze bouwketen voorzien van PV-panelen. Inmiddels hebben wij diverse projecten met de Breeam-methode uitgevoerd. Breeam schrijft van diverse onderdelen van het bouwproces procedures voor die betrekking hebben op duurzaam bouwen. Wanneer hier aan wordt voldaan, verstrekt Breeam een duurzaamheidcertificaat aan het project.

Contact


0525 - 65 16 66
info@salverda.nl