Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Milieu

Duurzaamheid

Salverda bouwt met oog voor duurzaamheid en het hanteren van circulaire principes. Dit geldt niet alleen op ons kantoor en op de bouwplaats, maar ook voor de omgeving. Hiervoor hebben wij een ISO-14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem ingericht, waarmee wij onze prestaties meten en blijven verbeteren.

Energie

Ons eigen kantoor is volledig energieneutraal. Door slim ontwerp en zonnepanelen, wekken we evenveel op als dat we verbruiken. Daarbij worden onze bouwunits steeds vaker voorzien van zonnepanelen. Klik hier voor een actuele stand van de opbrengsten. De verduurzaming en reductie van ons energieverbruik is geborgd door het toepassen van de CO2-prestatieladder. Hiermee hebben wij in 2012 het hoogste niveau (5) bereikt. Enkele voorbeelden van concrete maatregelen zijn papierloos werken, carpooling en ons eerdergenoemde kantoorpand.

Materiaalgebruik

Verder hechten wij veel waarde aan bewust materiaalgebruik. Daarom scheiden wij zowel op kantoor als op de bouwplaats ons afval en worden zoveel mogelijk materialen hergebruikt volgens de circulaire principes. Vrijkomende materialen verwerken we zoveel mogelijk zelf weer in nieuwe producten. Samen met onze opdrachtgevers kiezen wij bewust voor duurzame materialen op basis van de LCA (LevensCyclusAnalyse). Met deze methode bepalen we de totale milieubelasting van een product gedurende de hele levenscyclus. Dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en verwerking na gebruik. Daarnaast zijn wij in het bezit van de FSC®-COC en PEFC-certificaten, waarmee de toepassing van verantwoord hout is geborgd.

Circulariteit

Door gebruik te maken van BIM streven we naar het verminderen van faalkosten en minder afval in een efficiënter proces. Tevens hebben wij diverse projecten met de BREEAM-methode uitgevoerd, waarmee de duurzaamheid van projecten door toekenning van een certificaat wordt aangetoond. Tevens werken we er hard aan om circulair bouwen te implementeren in onze bedrijfsvoering. Dit doen we aan de hand van een projectmanager circulariteit en de werkgroep circulair bouwen. Geen afval en herbruikbare materialen zijn daarbij onze uitgangspunten.

Relevante SDG’s zijn:

Contact


0525 - 65 16 66
info@salverda.nl