Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Visie en missie

Beleid

Het beleid van Salverda, als onderdeel van de Schagen Groep, is gericht op continuïteit en duurzaamheid. Wij zijn een betrouwbare partner en werken met een vaste kern medewerkers: Salverda kent veel langdurige dienstverbanden, er bestaan de nodige `vader-en-zoon-voorbeelden’. We maken ons onderscheidend door onze specialismen en kennis. Er wordt gewerkt met modern, eigen materieel, dat zorgvuldig onderhouden wordt. Wij voeren onze werkzaamheden uit samen met een selecte groep onderaannemers en leveranciers.

Salverda is als ‘professioneel adviseur en bouwer’ in staat om als hoofdaannemer middelgrote projecten uit te voeren. Wij hebben een veelzijdig totaalpakket en een gedegen ingerichte organisatie. We hechten grote waarde aan de kwaliteit van ons personeel en werken met een goed communicatiesysteem.

Kostenbewustzijn en faalkostenbeheersing liggen aan de basis van ons werk. Advies, (eigen) onderzoek en ontwikkeling zitten in de genen van onze onderneming.

Contact


0525 - 65 16 66
info@salverda.nl