Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Betaalbare en duurzame energie

Werkgroep Energie

De uitstoot van CO2 is een belangrijk thema. Wij hebben het hoogste niveau op de CO2-prestatieladder. We zetten in op 50% reductie in 2030 ten opzichte van 2010. Zo schakelen wij steeds meer over op elektrisch materieel en vervoer. Daarnaast zijn we continu bezig om het aandeel van hernieuwbare stroom te vergroten. Dit geldt voor de bouwplaatsen én op onze kantoren en werkplaatsen.

Werkgroep Duurzame bouwplaats

De bouwplaatsen die wij hebben, bevinden zich midden in het maatschappelijke leven. Ook daar willen we onze impact minimaliseren, minder emissies door elektrisch materieel bijvoorbeeld. Maar we kijken ook kritisch hoe we minder drinkwater kunnen verbruiken. Welke maatregelen we hiervoor al hebben genomen, leest u op de pagina Duurzame Bouwplaats.

Werkgroep Circulair bouwen

Uiteindelijk willen we duurzaamheid en circulariteit in de praktijk brengen. Samen met onze opdrachtgevers kiezen wij bewust voor duurzame materialen op basis van de LCA (LevensCyclusAnalyse). Met deze methode bepalen we de totale milieubelasting van een product gedurende de hele levenscyclus. Dat kan vertaald worden naar een projectimpact, de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Dat wil zeggen dat winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en verwerking na gebruik worden meegewogen. Hoe dit er in de praktijk uitziet en hoe we daar onze opdrachtgevers mee helpen? Lees hier meer over duurzaam en circulair bouwen.

Waardig werk en economische groei

De missie van ons familiebedrijf is het zorgen voor continuïteit. Winst is geen doel op zich, maar een middel om duurzame groei van de organisatie te financieren.

Wij hechten daarom waarde aan een langdurige, transparante en integere samenwerking met onze partners. Om dit te stimuleren geven we gastcolleges in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaam ondernemen en het implementeren van de SDG’s.

Salverda biedt aan ruim 250 medewerkers een sociale en veilige werkomgeving. Medewerkers krijgen de kans om zich te ontwikkelen en door te groeien. Wij kennen weinig personeelsverloop, hebben een laag ziekteverzuim en beschikken langdurig over de expertise van onze medewerkers. Medewerkers zijn onderling betrokken en er wordt op informele wijze samengewerkt.

Om de jeugd geïnteresseerd te maken voor de bouw geven wij gastcolleges in het onderwijs. We hebben een ruim aantal leermeesters, die jaarlijks tientallen studenten begeleiden op allerlei niveaus. Veel collega’s zijn via een stageplek bij Salverda binnengekomen en hebben nu een vast dienstverband. Binnen onze organisatie hebben wij een gezonde mix van ervaren medewerkers en young professionals.

We zijn veelvuldig betrokken bij maatschappelijke organisaties en projecten. Zo werken we op onze projecten met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook denken en doen we mee in lokale duurzame initiatieven, sportevenementen en goede doelen, zoals de Halve Marathon van Zwolle en de HomeRide voor het Ronald McDonald huis in Zwolle.

Werken bij Salverda Bouw

Verhalen van onze collega’s en de vacatures zijn te vinden op onze werken-bij-website.

Verantwoorde consumptie en productie

Werkgroep Advies

Wij denken graag mee met onze opdrachtgevers. Door onze ervaring weten we wat werkt en wat niet werkt. Vanuit onze ervaring nemen we onze opdrachtgevers mee in de duurzame kansen in elk project.

Werkgroep Duurzame inkoop

Als bouwbedrijf bestaat een groot deel van onze taak uit het inkopen van materialen. Steeds meer leren we wat de impact is van de materialen en hoe we daar verstandige keuzes in kunnen maken. We hebben programma’s om afval op de bouwplaatsen zo hoogwaardig mogelijk te verwerken en een programma om plastic op de bouwplaats te verminderen. Daarnaast zijn wij in het bezit van de FSC®-COC en PEFC-certificaten, waarmee de toepassing van verantwoord hout is geborgd.