Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Samenwerkingsovereenkomst met Wetland Wonen ondertekend

Samenwerken aan goed onderhouden woningen van Wetland Wonen!

Donderdag 16 februari ondertekenden wij met Vinke Vastbouw, vastgoedverbeteraars Kranendonk Vastgoedonderhoud en SW Vastgoedverbetering en installatiebedrijven Breman en Feenstra samen met woningcorporatie Wetland Wonen de samenwerkingsovereenkomst Resultaatgericht Samenwerken (RGS) bij onderhoud en verduurzamen van woningen.

Resultaatgericht Samenwerken

Door in te zetten op een langdurige ketensamenwerking maken de partijen optimaal gebruik van elkaars expertise. Er worden afspraken gemaakt over de te behalen resultaten, zoals de kwaliteit van het schilderwerk, het dak en het metselwerk. En over het verduurzamen van woningen. Samen met alle RGS-partners maken wij een voorstel om de kwaliteit op dat niveau te houden. In dat voorstel staat hoe en wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden. De werkzaamheden en huidige staat van de woningen worden met elkaar gedeeld. Zo wordt efficiënt, kostenbesparend en resultaatgericht samengewerkt aan goed onderhouden (sociale) huurwoningen van Wetland Wonen.

Fijn wonen voor huurders

Huurders hebben zeker ook voordeel van deze samenwerking. Naast een goed onderhouden woning krijgen zij minder vaak en minder verschillende vaklieden over de vloer. Doordat er gewerkt wordt met vaste teams zien de bewoners vaker dezelfde gezichten en wordt er steeds op eenzelfde manier gewerkt. Ook dat is fijn wonen.

We kijken met elkaar uit naar een duurzame samenwerking!