Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

SDG action days

24 en 25 september 2021 waren  de ‘SDG action days’ het nationale evenement om aandacht te vragen voor de Sustainable Development Goals. Als familiebedrijf willen we ons steentje bijdragen aan een transitie die belangrijk is voor onze wereld.

Met de thema’s van de SDG’s willen we meer bewustzijn creëren. Bewustzijn dat duurzaamheid een noodzaak is, maar ook een mooie kans. Daarom zijn wij proactief aan de slag met de verschillende thema’s. In het bijzonder besteden we aandacht aan ons energieverbruik en -bronnen (SDG 7), het zijn van een duurzame werkgever (SDG 8) en circulair werken (SDG 12).

Met behulp van verschillende werkgroepen, geven we invulling aan deze thema’s. Heel praktisch van hoe we ons vervoer en transport doen, tot welke ontwerpen en materialen we (opnieuw) gebruiken. Met kwartaalrapportages bewaken we de voortgang. Als gevolg daarvan gaat onze CO2-uitstoot omlaag en gebruiken we materialen die beter zijn op de lange termijn.

Zo proberen we als familiebedrijf bij te dragen aan de toekomst van onze aarde. Want ‘samen maken we morgen.’ Doe jij al mee?