Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Uitbreiding kantoor Salverda Bouw aaneenschakeling van hoogtepunten

We zijn de afgelopen jaren flink gegroeid. Die groei maakt uitbreiding van ons kantoorpand aan de Industrieweg in ’t Harde noodzakelijk. Direct na de bouwvakvakantie van 2018 zijn wij begonnen met dit omvangrijke project. De voltooiing van de uitbreiding staat voor het eerste kwartaal van 2020 gepland.

De nieuwbouw, de eerste fase van de uitbreiding, bereikte donderdag 21 februari het hoogste punt. Een feestelijk moment waarbij werd stilgestaan met alle personeelsleden van Salverda en de medewerkers van onderaannemers die op de bouw werkzaam zijn. Mevrouw Lyda Sneevliet-Radstaak, wethouder van de gemeente Elburg, verrichtte samen met directeur Arjan Berends de officiële handeling waarmee dit hoogtepunt in de nieuwbouw werd onderstreept.

Een kleine impressie van de feestelijke middag ziet u in deze film.

Duurzaamheid en circulariteit

De uitbreiding van ons kantoorpand is in meerdere opzichten een hoogtepunt. De al eerder genoemde groei van onze organisatie is daar een onderdeel van. Daarnaast is bij de uitwerking van de plannen hebben we nadrukkelijk aandacht geschonken aan duurzaamheid en circulariteit, in de overtuiging dat een bewuste/andere inzet van energie en materialen een grote bijdrage levert aan het in stand houden van de leefomgeving.

Er is bewust gekozen voor nieuwbouw in combinatie met renovatie en niet voor volledige nieuwbouw. Van meet af aan was ook duidelijk dat het nieuwe kantoorpand gasloos moest worden. Er worden lucht/water warmtepompen geïnstalleerd en door de toepassing van een grote hoeveelheid zonnepanelen is ook het stroomverbruik zelfvoorzienend.

Voor de afwerking van de gevel wordt ClickBrick® toegepast. Dit is een droog stapelsysteem, waarbij geen specie wordt gebruikt. Dat maakt hergebruik van de stenen mogelijk. Een ander voorbeeld van duurzaamheid is dat de wanden in het interieur alleen nog worden gesausd, waar eerder sprake was van scannen en sauzen.

Een fraai voorbeeld op het gebied van circulariteit is het hergebruik van een deel van de, in 2017/2018, gekapte Inlandse essen uit Zwolle. Deze krijgen een unieke toepassing in het atrium van ons nieuwe kantoorpand. De trappen in het huidige kantoorpand worden vervangen door betonnen exemplaren. Van de houten treden die daardoor beschikbaar komen worden (vergader)tafels gemaakt. Een fraai voorbeeld van circulariteit. Dat geldt ook voor de akoestische mat die achter de houten wanden in het atrium wordt geplaatst. Die is gemaakt van hergebruikte PET-flessen.

Het zijn slechts enkele voorbeelden van de unieke, toekomstgerichte wijze waarop we de uitbreiding van het kantoorpand realiseren.

BIM

Om de kwaliteit te verhogen, het proces te optimaliseren en faalkosten te minimaliseren, wordt gewerkt vanuit een 3D-model. In dit model worden alle benodigde disciplines samengevoegd en vindt de onderlinge overdracht plaats van alle relevante informatie, samengevat in BIM (Bouw Informatie Managementsysteem).

De bestaande toestand van het kantoorpand is door middel van een 3D-scan van binnen en van buiten volledig in kaart gebracht. De ingescande data hebben we omgezet in een 3D-tekening. Vervolgens is het model van deze bestaande toestand samengevoegd met het model van de nieuwbouw waardoor er een 3D-model is ontstaan van het gehele pand. Met dit model wordt de bouw gerealiseerd en wordt na oplevering het onderhoud aangestuurd.

Oplevering

Nadat de nieuwbouw rond de zomer van 2019 gerealiseerd is wordt het bestaande kantoorpand aangepakt. Diverse vergaderruimten, een bedrijfsrestaurant en kantoorruimten krijgen onderdak in de nieuwbouw, die met een atrium aan het bestaande kantoor wordt verbonden. Hierdoor ontstaat een ruime nieuwe entree.

Naar verwachting hebben we in het eerste kwartaal van 2020 de gehele uitbreiding achter de rug en zijn alle medewerkers werkzaam op hun nieuwe werkplek.