Direct contact: 0525 - 65 16 66
lines

Wijkentour brengt bezoek aan Zandweerd

  • Wijkentour Zandweerd
  • Wijkentour Zandweerd
  • Wijkentour Zandweerd
  • Wijkentour Zandweerd
  • Wijkentour Zandweerd
  • Wijkentour Zandweerd

Aedes, de vereniging van woningcorparaties, heeft in samenwerking met Platform 31 de eerste wijkentour in Deventer georganiseerd. Alle genodigden brachten afgelopen donderdag een bezoek aan de wijk Zandweerd te Deventer, waar Salverda momenteel in opdracht van Rentree alle 156 woningen energetisch verbetert. Zowel de binnen- als buitenkant worden flink aangepakt.

Wijkentour

Op 3 locaties in de wijk presenteerden wij de toegepaste concepten en onze rol in het proces richting bewoners en corporatie. In de modelwoning ontving Sara van Popta van 19Hetatelier architecten de eerste groep genodigden. De 2e groep werd in de uitvoerderswoning ontvangen door manager Wonen Noortje de Boer, die onze werkwijze in het communicatieproces toelichtte. In de tent op het speelveldje midden in de wijk ontving projectleider Rene Bosch de 3e groep. Ieder kwartier werden de groepen naar de volgende locatie gebracht, zodat iedereen een goed beeld van de wijk kreeg.

Werkzaamheden

Gezamenlijk voeren wij het groot onderhoud uit en verduurzamen de bestaande woningen. Hierbij houden we rekening met het in de toekomst aansluiten van de woningen op een duurzaam warmtenet, mogelijk op basis van de restwarmte van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Tijdens een tweetal drukketelsessies zijn kansen benoemd voor het versterken van de sociale cohesie in de wijk, het verbeteren van de fysieke uitstraling van de woningen en zijn er oplossingen bedacht om wateroverlast en hittestress te verminderen.

Naast het goed isoleren van de woningen is er voor gekozen om de woningen te voorzien van nieuwe gasketels. Op dit moment een bewuste keuze. Deze wordt vervangen tijdens het natuurlijke vervangingsmoment of indien het warmtenet eerder beschikbaar is. De ketels worden elders in het bezit ingezet ter overbrugging van het groot onderhoud. Op deze wijze konden we de impact in de woning tot een minimum beperken, de woning optimaal isoleren en het noodzakelijke groot onderhoud uitvoeren.

Kopers

De kopers in de wijk zijn vanaf het eerste moment meegenomen. Kopers kunnen via een keuzemenu kiezen welke werkzaamheden zij nu willen laten uitvoeren. Tevens bieden wij kopers, die er voor kiezen om het zelf uit te (laten) voeren, onze expertise aan. Veel kopers maken gebruik van het aanbod, wat laat zien dat  deze maatwerk aanpak werkt.